ماشین سازی اراک اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات صنعتی در ایران و خاور میانه ماشین سازی اراک شرکت دانش بنیان صنعتی واحد تولید بخار آبگیر و آب شیرین کن فازهای 15 و 16 پارس جنوبی طراحی، ساخت و نصب مخازن کروی، ذخیره و تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی طراحی وساخت تجهیزات سر چاهی و حفاری تولید تجهیزات نفت و گاز، تجهیزات خطوط لوله، رینگهای صنعتی و... طراحی، ساخت و نصب پل بزرگ کارون ٤ به روش EPC
ماشین سازی اراک اولین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات صنعتی در ایران و خاور میانه
ماشین سازی اراک شرکت دانش بنیان صنعتی
واحد تولید بخار آبگیر و آب شیرین کن فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
طراحی، ساخت و نصب مخازن کروی، ذخیره و تجهیزات پتروشیمی و پالایشگاهی
طراحی وساخت تجهیزات سر چاهی و حفاری
تولید تجهیزات نفت و گاز، تجهیزات خطوط لوله، رینگهای صنعتی و...
طراحی، ساخت و نصب پل بزرگ کارون ٤ به روش EPC