دانلود کاتالوگ گروه های تولیدی ماشین سازی اراک

    

 گروه ساخت تجهیزات               گروه دیگ های بخار

 


    

گروه ماشین و مونتاژ                 پروژه های EPC

 


    

گروه پل و سازه های فلزی           گروه تولیدی متالورژی

 


   

زباله سوزها                                             دفترچه راهنمای دیگ های بخار

 


       

شرکت مهندسی و ساختمان       موبایل کاتالوگ (اپلیکیشن اندرویدی)

ماشین سازی اراک

 


شرکت صنعت نفت و گاز آکام