مدیران عامل ماشین سازی اراک از تاسیس تا حال

زنده یاد خسرو شیرزاد 1346زنده یاد فرخ رضا معاصر 1348


زنده یاد فرج اله مجاب 1354حسین همایونی فرد 1355چنگیز مشایخ آهنگرانی 1358


مرتضی فروتن 1359سیف الدین وفامهر 1360سیف اله ابراهیمی 1362مهدی بازارگان 1376ناصر پور میرزا 1376


رسول بهمنی اسکویی 1384محمد باقر سبحانی 1385


خسرو غفاری 1393


ابراهیم رادوافزون 1394مهدی کلاکی 1395جعفر صفری 1395