برخی از پروژه های انجام شده توسط گروه تولیدی دیگ های بخار

شرکت پتروشیمی شازند

شرح پروژه : تامین دیگ های بخار یوتیلیتی شرکت پتروشیمی شازند به صورت EP.

تعداد: 3 دستگاه دیگ بخار

ظرفیت دیگ های بخار: 70,000 lb/hr

فشار کاری: 225psig(15.5 barg)

سیستم کنترل: میکروپروسسور Autofleam

محل اجرا: شهر اراک-شرکت پتروشیمی شازند

کارفرما: شرکت پتروشیمی شازند

زمان تحویل: 1389

 

 

پتروشیمایی تخت جمشید پارس عسلویه

شرح پروژه: طراحی و تامین واحد بخار شرکت پتروشیمایی تخت جمشید پارس عسلویه به صورت EP.

تعداد: 3 دستگاه دیگ بخار به همراه کلیه تجهیزات جانبی.

ظرفیت دیگ های بخار: 6,170 lb/hr

فشار کاری: 95 psig(6.5 barg)

سیستم کنترل: رله کنتاکتوری

محل اجرا: استان بوشهر- بندر عسلویه

کارفرما : شرکت پتروشیمایی تخت جمشید پارس عسلویه

زمان تحویل : 1395

 

 

آبگیر و آب شیرین کن فازهای 15و 16

شرح پروژه: واحد تولید بخار آبگیر و آب شیرین کن فازهای 15 و 16

تعداد: 3 دستگاه دیگ بخار به همراه کلیه تجهیزات جانبی.

ظرفیت دیگ های بخار: 70,000 lb/hr

فشار کاری: 200 psig(13.8 barg)

سیستم کنترل: PLC

محل اجرا: استان بوشهر- بندر عسلویه

کارفرما: شرکت POGC

زمان تحویل : 1392