از جمله توانمندی های اين گروه مي توان به اين موارد اشاره نمود :

سالن هاي بزرگ با جراثقال هاي سقفي سنگين ، كوره تنش گيري بطول ۲۴ متر ، ارتفاع ۹  متر ، عرض ۵/۷ متر و ظرفيت ۲۰۰ تن ، سالن هاي راديوگرافي ، دستگاههاي نورد تا ضخامت ۱۴۰ ميليمتر بصورت سرد وتا ضخامت ۲۴۰ ميليمتر بصورت گرم ، دستگاه ساخت عدسي تا قطر ۶ متر و ضخامت ۳۲ ميليمتر ، دستگاه برش پلاسما براي برش ورق هاي استنلس استيل تا ضخامت ۷۰ ميليمتر و ورق هاي كربن استيل تا ضخامت ۳۰۰ ميليمتر ، دستگاههاي مختلف زيرپودري با قابليت Narrow Gap (نرو گپ) براي جوشكاري ورقهاي با ضخامت بالا ، گرداننده و جك هاي فوق سنگين