شرکت ماشين سازی اراک به عنوان يکی از صنايع مادر کشور فعاليت خود را در زمينه توليد تجهيزات مورد نياز صنايع نفت، گاز، پتروشيمی, نيروگاهی, سازه های فلزی و ..... آغاز نموده و از بدو تأسيس تاکنون همواره به عنوان يکی از قطبهای صنعتی کشور در زمينه توليد تجهيزات سنگين مطرح بوده است.
به جهت همگام شدن با شرايط روز کشور و حرکت به سمت اجرای پروژه های بزرگتر و سودآوری بيشتر شرکت, از اواخر دهه هفتاد, بحث شرکت در پروژه های بزرگ EPC در درون شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به درآمد زايی حاصل از انجام پروژه های EPC، از سال 1379 حرکت به سمت اجرای اين پروژه ها و تبديل شرکت به يک شرکت GC در برنامه استراتژيک شرکت گنجانده شد و از سال 1380 نيز اين موضوع در خط مشی کيفی شرکت لحاظ گرديد.
مهمترين اقدام در جهت تبديل شدن به يک شرکت GC پس از اقداماتی نظير اصلاح ساختار سازمانی شرکت و اقدام جهت اخذ مجوزها و گريدهای لازم از مراجع مرتبط, شرکت در مناقصه های بزرگ پروژه های EPC بود.