گزارشی از پروژه ساخت و نصب هشت دستگاه مکنده غلات

پروژه ساخت و نصب هشت دستگاه مکنده غلات با ظرفیت 600 تن در ساعت در اوایل سال 96 با همکاری شرکت نایرو آلمان شروع شد. ساخت این تیپ مکنده ها برای اولین بار در کشور انجام شده است و قبل از آن تماماً در کشورهای اروپایی ساخته و به ایران ارسال می شده است به یاری خدا و تلاش همکاران، طبق برنامه توافق شده با سازمان محترم بنادر و دریانوردی ساخت پروژه در تیرماه سال 97 به پایان رسیده و فقط فاز نصب پروژه در بندر چابهار در جریان می باشد.

دستگاه اول و دوم به صورت کامل نصب شده و پس از بهره برداری تحویل سازمان بنادر گردیده است. نصب دستگاه سوم و چهارم نیز تا دو هفته دیگر طبق برنامه به پایان خواهد رسید. چهار دستگاه بعدی نیز در حال حمل و نصب می باشد و طبق برنامه در نیمه دوم سال به بهره برداری خواهند رسید.

با عنایت به عملکرد مناسب شرکت ماشین سازی وکسب امتیازهای کمی و کیفی لازم، شش دستگاه دیگراز مکنده های فوق با لحاظ نمودن سهم مشارکت بالای 51% در حال واگذاری به ماشین سازی اراک از طرف سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.
١٠:٠٩  / يکشنبه ١٤ مرداد ١٣٩٧  / شماره خبر: ٨٤  / تعداد نمایش: 5021