تکمیل طرح و ساخت پل بزرگ دریاچه سد گلورد

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک پیمانکاری طرح و ساخت پل بزرگ دریاچه سد گلورد به کارفرمایی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران به شرکت ماشین سازی اراک واگذار گردید.

شایان ذکر است که فرآیند ساخت پل و سازه های فلزی در شرکت ماشین سازی اراک به سال 1350 باز می گردد. بدون کمترین گزافه گویی باید شرکت ماشین سازی اراک را اولین و معتبرترین پل ساز ایران و به تعبیری خاورمیانه دانست. این شرکت در سال 1358 در مسیر تکوین خویش واحد مهندسی – تخصصی ویژه ای را برای فعالیتهای جدید پل بنیان نهاد که در حقیقت مدلی ازیک تحقیق و توسعه اولیه بود.
پس از آغاز به کار این واحد ، فعالیتهای پل و سازه های فلزی روح تازه ای به خود گرفت و محصولات پر فروشی همچون پل های خرپایی و تیرمرکب اندک اندک به تولیدات رایج تبدیل شد و پل ها و سازه های جدید (بسته به سفارش مشتری و نیاز ایران زمین) در دستور کار طراحی و ساخت قرار گرفتند و تا به امروز قریب سیصد پل در ایران و منطقه طراحی و نصب شده است که نشان شرکت ماشین سازی اراک بر تارک آنها می درخشد.

٠٨:٢٨  / چهارشنبه ١٨ دی ١٣٩٨  / شماره خبر: ١٠٥  / تعداد نمایش: 3282