ثبت نظرات و شکایت مشتری: 32172082-086 فاکس: 32172091 ایمیل: CRM@msa.ir


دفتر مرکزی و کارخانه

اراک، میدان صنعت، کد پستی: ٣٨١٨۹۹٧٨٨٨، تلفن: 9-33130031-086 فاکس: 33133020-086، پست الکترونيک: info@msa.ir


خدمات الکترونیک از طریق کد دستوری: # 21700*6655*


دفتر تهران

مرزداران، خیابان ایثار، نبش نامدار دوم، پلاک4، کدپستی: 1463665683 تلفن: 6-44279775-021 فاکس: 44275715-021


روابط عمومی و صنعتی: 1-32172830-086

امور مالی: 32172100-086
منابع انسانی: 32172140-086
امور حقوقی و قراردادها: 32172150-086
حراست: 32172320-086
طرح و برنامه: 32172196-086
تحقیق و توسعه: 32172007-086
خدمات فنی: 32172200-086
اطمینان مرغوبیت: 32172060-086
فناوری اطلاعات: 32172160-086

امور سهام: 32172106-086


گروه های تولیدی مستقل

گروه تولیدی ساخت تجهیزات
تلفن: 32172600-086
فاکس: 32172601-086


گروه تولیدی متالورژی
تلفن: 32172500-086
فاکس: 32172501-086


گروه تولیدی پل و سازه های فلزی
تلفن: 32172700-086
فاکس: 32172801-086


گروه تولیدی دیگ های بخار
تلفن: 32172604-086
فاکس: 32172603-086


گروه تولیدی ماشین و مونتاژ
تلفن: 32172670-086
فاکس: 32172669-086


كد اقتصادي: 411313174469 شناسه ملی: 10780016544 شماره ثبت: 230 کدپستی: 3818997888


         

دانلود لوگوی رسمی


تست آزمون های رفتاری