فرآیند ساخت پل و سازه های فلزی در شرکت ماشین سازی اراک ازنظر زمانی همزاد شرکت است یعنی نقطه شروع آن به سال 1350 ش (1972م) باز می گردد. بدون کمترین گزافه گویی باید شرکت ماشین سازی اراک را اولین و معتبرترین پل ساز ایران و به تعبیری خاورمیانه دانست. این شرکت در سال 1358 ش (1980 م) در مسیر تکوین خویش واحد مهندسی – تخصصی ویژه ای را برای فعالیتهای جدید پل بنیان نهاد که در حقیقت مدلی ازیک تحقیق و توسعه اولیه بود.
پس از آغاز به کار این واحد ، فعالیتهای پل و سازه های فلزی روح تازه ای به خود گرفت و محصولات پر فروشی همچون پل های خرپایی و تیرمرکب اندک اندک به تولیدات رایج تبدیل شد و پل ها و سازه های جدید (بسته به سفارش مشتری و نیاز ایران زمین) در دستور کار طراحی و ساخت قرار گرفتند و تا به امروز قریب سیصد پل در ایران و منطقه طراحی و نصب شده است که نشان شرکت ماشین سازی اراک بر تارک آنها می درخشد.