برخی از پروژه های انجام شده توسط گروه تولیدی دیگ های بخار

شرکت پتروشیمی شازند

شرح پروژه : تامین دیگ های بخار یوتیلیتی شرکت پتروشیمی شازند به صورت EP.
تعداد: 3 دستگاه دیگ بخار
ظرفیت دیگ های بخار: 70,000 lb/hr
فشار کاری: 225psig(15.5 barg)
سیستم کنترل: میکروپروسسور Autofleam
محل اجرا: شهر اراک-شرکت پتروشیمی شازند
کارفرما: شرکت پتروشیمی شازند


پتروشیمایی تخت جمشید پارس عسلویه

 


شرح پروژه: طراحی و تامین واحد بخار شرکت پتروشیمایی تخت جمشید پارس عسلویه به صورت EP.
تعداد: 3 دستگاه دیگ بخار به همراه کلیه تجهیزات جانبی.
ظرفیت دیگ های بخار: 6,170 lb/hr
فشار کاری: 95 psig(6.5 barg)
سیستم کنترل: رله کنتاکتوری
محل اجرا: استان بوشهر- بندر عسلویه
کارفرما : شرکت پتروشیمایی تخت جمشید پارس عسلویه


آبگیر و آب شیرین کن فازهای 15و 16

 

شرح پروژه: واحد تولید بخار آبگیر و آب شیرین کن فازهای 15 و 16
تعداد: 3 دستگاه دیگ بخار به همراه کلیه تجهیزات جانبی.
ظرفیت دیگ های بخار: 70,000 lb/hr
فشار کاری: 200 psig(13.8 barg)
سیستم کنترل: PLC
محل اجرا: استان بوشهر- بندر عسلویه
کارفرما: شرکت POGC