مدیران عامل ماشین سازی اراک از تاسیس تا حال

زنده یاد خسرو شیرزاد 1346