حضور دکتر سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی؛

در ماشین سازی اراک

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک روز یکشنبه 13خرداد ماه سال جاری دکتر سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در کارخانه ماشین سازی اراک و حضور و توانمندی ها و ظرفیت های ماشین سازی اراک جهت اخذ مگا پروژه ها و مسائل شرکت با حضور سرائی مدیرعامل ماشین سازی اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرائی در این جلسه به تشکیل کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر اشاره نمود و گفت این کنسرسیوم در راستای برقراری توسعه روابط اقتصادی صنایع استان با حضور صنایع بزرگ صنعتی استان مرکزی تشکیل شده است و مورد توجه و تاکید مقامات استانی و کشوری نیز می باشد.
در ادامه دکتر جمالیان بیان کرد: تشکیل کنسرسیوم توسعه اقتصادی استان مرکزی یک روش بسیار ریشه ای و ارزشمند برای توسعه صنعت در استان می باشد و تمامی صنایع استان مرکزی می بایست به کنسرسیوم توسعه اقتصادی استان بپیوندند تا این کنسرسیوم و به تبع آن صنایع نیز تقویت شوند و در مسیر توسعه قرار گیرند.
شایان ذکر است رضا سرائی، مدیرعامل ماشین سازی اراک در انتخابات هیئت مدیره این کنسرسیوم به عنوان رئیس هیئت مدیره این کنسرسیوم انتخاب شده است.

١٠:٤١  / پنج شنبه ١٧ خرداد ١٤٠٣  / شماره خبر: ٢٥٨  / تعداد نمایش: 659