معرفی و تاریخچه امور HSEE شرکت ماشین سازی اراک

از ابتدای تأسیس و شروع فعالیت های تولیدی شرکت ماشین سازی اراک ، امور ایمنی و بهداشت کار به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی در حوزه ایمنی و بهداشت ، فرهنگ‌سازی اجرای قوانین و ومقررات ایمنی و بهداشتی و نیز فراهم آوردن الزامات قانونی در پروژه‌ها مشغول به فعالیت بوده است. لیکن فعالیت‌های امور HSEE ماشین سازی اراک از سال 1397 وارد مرحله جدیدی گردیده و با اصلاح ساختار سازمانی بعنوان یک واحد مستقل تحت هدایت و رهبری مدیریت ارشد سازمان فعالیت می نماید.

استراتژی HSEE ماشین سازی اراک
اولویت‌های HSEE ماشین سازی اراک در راستای استراتژی پیشرفت در فرایندهای HSEE است و رسیدن به این امر از طریق "حفظ و صیانت از سرمایههای سازمانی (نیروی انسانی، محیط زیست، اعتبار و تجهیزات)" و نیز "دستیابی به رویکرد پیشگیرانه در HSEE" محقق خواهد شد.

رئوس کلی اهداف راهبردی HSEE ماشین سازی اراک:
• نهادینه کردن و بهبود یک چهارچوب کاری با رویکرد پیشگیرانه در حوزه ایمنی و بهداشت از طریق کاهش سطح ریسک ها .
• نهادینه کردن و بهبود یک چهارچوب کاری با رویکرد پیشگیرانه در حوزه محیط زیست و انرژی از طریق کاهش سطح ریسک جنبه های منفی زیست محیطی
• نهادینه کردن و بهبود یک چهارچوب کاری با رویکرد پیشگیرانه در حوزه سلامت از طریق کاهش اپیدمی بیماری‌های شغلی

مسئولیت‌ها
اصول اجرائی HSEE ماشین سازی اراک به گونه‌ای طرح ریزی شده است که مطابق با الزامات استانداردها ی ISO14001-2015، ISO45001-2018 باشد اقدامات HSEEشامل زمینه های تخصصی ذیل می باشد:

بهداشت
• حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان ماشین سازی اراک و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و شغلی
• برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های بهبود سلامت در تمامی گروه‌های شغلی
• کنترل مخاطرات شغلی و کاهش مواجهه با عوامل زیان‌آور به منظور فراهم آوردن محیط کاری سالم
• ارزیابی ریسک‌های سلامت و طرح ریزی برنامه‌های کنترلی به منظور کاهش سطح ریسک

ایمنی
• تعهد به رعایت استاندادهای ایمنی توسط کارکنان و پیمانکاران در تمامی سطوح فعالیتهای سازمان
• ارتقا فرهنگ و عملکرد ایمنی در سطح سازمان
• پیشگیری از رویدادها در محیطهای کاری و کاهش شدت آنها
• اجرای بازرسی‌ها و ارزیابی‌های ایمنی با تمرکز بر پروژه‌های در حال اجرا
• تجزیه و تحلیل حوادث ناتوان‌کننده و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
• درس گیری از حوادث و اطلاع رسانی در کلیه سطوح سازمان

مدیریت محیط زیست
• مدیریت پسماند و مصرف بهینه منابع و انرژی
• کاهش و پیشگیری از برون‌ریز و خروجی‌های زیان‌آور برای محیط زیست
• مشارکت و الگوبرداری از فعالیت‌های سازمانهای پیشرو در موضوعات زیست محیطی
• تلاش در جهت حفظ منابع طبیعی
• کاهش عوامل بالقوه آسیب‌رسان و تأثیرات سوء زیست محیطی طرح‌های جدید و درحال توسعه

مدیریت انرژی
• یکپارچه‌‌سازی سیستم مدیریت انرژی در سازمان
• یکپارچه‌سازی و بهبود مصارف انرژی و افزایش بهره‌وری
• ایجاد رویکرد پیشگیرانه و توسعه پایدار
• کاهش هزینه‌های مصارف انرژی

آموزش
• شناسایی نیازهای آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی درون و برون سازمانی به منظور توانمندسازی کارکنان
• ایجاد و اجرای طرح جامع آموزش HSEE ماشین سازی اراک

شاخص های عملکردی
مدیریت HSEE شرکت ماشین سازی اراک با استفاده از شاخص های عملکردی خود که شامل موارد ذیل می شود ، دستیابی شرکت به رئوس کلی استراتژی ها را پایش می نماید :
• شاخص‌های ضریب تکرار حادثه ، ضریب شدت حادثه و ضریب تکرار/شدت حوادث
• شاخص های ضریب شیوع و بروز بیماری های شغلی
• شاخص تحقق برنامه های بازرسی های HSEE
• شاخص تحقق برنامه بازنگری جنبه ها و خطرات
• شاخص اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی
• شاخص اثر بخشی پاسخ به شرایط اضطراری

تعهد و رهبری
پرسنل دارای صلاحیت در رشته های متنوع ، در امور HSEE مطابق انجام وظایف محوله ، مسئولیت های ذیل را بر عهده دارند :
• مشارکت در اجرا، توسعه و بهبود کلیه برنامه های عملیاتی مدیریت HSEE مطابق با خط مشی سازمان
• مشارکت در آموزش و توانمندسازی کارکنان ( مهارت انجام کار و آگاهی از مخاطرات شغلی )
• مشارکت در ارزشیابی عملكرد کلیه واحدهای تولیدی و اداری در خصوص رعایت الزاماتHSEE
• مشارکت فعال در طرح های بازنگری و ایجاد بهبود در کلیه عملکرد های HSEE سازمان