گواهینـــامه صلاحیــت طــرح و ساخت

نفت و گاز نوع یک

شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه یک رشته نفت و گاز زیر رشته «خطوط انتقال و مخازن و تلمبه‌خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز» است . همچنین دارای گواهینامه احرازی مشاوران پایه یک تخصص «خطوط انتقال نفت و گاز» است

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

پایه یک تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

پایه یک تخصص راهسازی

گواهینــامه های صلاحیـت پیمانـکاری

پایه یک رشته صنعت و معدن

پایه یک رشته نفت و گاز

پایه دو رشته نیرو

پایه دو رشته راه و ترابری

پایه سه رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه چهار رشته آب

جهت مشاهده جزئیات و تصاویر گواهینامه های فوق اینجا را کلیک کنید.