گروه پل و سازه های فلزی از سه کارگاه مجهز عملیات اولیه، سازه یک و سازه دو برخوردار است که در مساحتی حدود 12000 مترمربع احداث گردیده و کلیه تجهیزات مورد نیاز و مدرن روز برای ساخت و پیش مونتاژ محصولات پل و سازه های فلزی طراحی شده را با تیمی ورزیده از نیروهای مجرب در خود گرد آورده است. در یک جمله باید گفت: هیچ سفارش پل و سازه فلزی نیست که طراحی و ساخت آن در این مجموعه امیدوارانه قابل بررسی نباشد.

 

يكي از شاخه هاي تخصصي ماشين سازي اراك انجام مطالعات ، طراحي ، تهيه نقشه هاي كارگاهي ، ساخت و نصب انواع پل در قالب پروژه هاي EPC و با آخرين استانداردهاي معتبر بين المللي است كه در اين زمينه داراي رتبه يك پيمانكاري راه و ترابري است . اجراي پروژه هاي عظيمي چون پل هاي راه آهن بافق ـ بندرعباس ، پل روگذر كليفتون شهر كراچي پاكستان ، پل سليمانيه عراق و طويلترين پل زير قوسي ايران واقع بر درياچه سد كارون 3 با طول دهانه ي قوس 252 متر از افتخارات اين شركت محسوب مي گردد .