ساخت تجهیزات پروژه بزرگ انرژی سپهر

دومین تجهیز از تجهیزات فرآیندی ویژه جهت تکمیل پروژه پتروشیمی دنا

ساخت دومین تجهیز (Inlet Manifold) از تجهیزات فرآیندی متانول جهت تکمیل پروژه پتروشیمی دنا

 

 

٠٩:٣٥  / سه شنبه ٣ اسفند ١٤٠٠  / شماره خبر: ١٤٤  / تعداد نمایش: 5261