انعقاد قرارداد انجام عملیات مهندسی ، خرید و تامین ، ساخت ، حمل ، نصب و پیش راه اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان

موضوع قرارداد: عملیات مهندسی ، خرید و تامین ، ساخت ، حمل ، نصب و پیش راه اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان

تاريخ انعقاد قرارداد: 1398/11/26 

طرف قرارداد: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( OIEC )

مبلغ قرارداد:  206ر967ر16 یورو

شرح جزئيات قرارداد:مهندسی ، خرید و تامین ، ساخت ، حمل ، نصب و پیش راه اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان


١٢:٣٥  / يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩  / شماره خبر: ١١٣  / تعداد نمایش: 4233