انعقاد قرارداد سفارش خرید تجهیزات متانول مجتمع متانول دنا و سیراف

موضوع قرارداد: سفارش خرید تجهیزات ویژه متانول شرکت صنایع پتروشیمی دنا شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

تاريخ انعقاد قرارداد: 1398/11/29

طرف قرارداد: شرکت صنایع پتروشیمی دنا - و شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

مبلغ قرارداد:9,645,510  میلیون ریال

شرح جزئيات قرارداد:

انجام خدمات مهندسی ، تأمین ، ساخت ، رنگ آمیزی ، تست بازرسی ، بسته بندی ، تهیه مدارک فنی ، حمل ، تآمین قطعات یدکی دوره راه اندازی ، بهره برداری آغازین ( start up ) و بهره برداری دو سالانه از جمله قطعات یدکی اصلی ( خدمات نظارت بر نصب ، پیش راه اندازی و راه اندازی ) تهیه و ارائه اطلاعات ، دستورالعمل ها ، نقشه ها نیز و اجرای تمامی فعالیت های مرتبط

٠٨:٣٣  / يکشنبه ٤ اسفند ١٣٩٨  / شماره خبر: ١١٠  / تعداد نمایش: 6844