اخبار حاوی کلید واژه (,)


آمادگی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه برای سرمایه گذاری در ماشین سازی اراک

جمعی از مدیران شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه در روز چهارشنبه سی ام خرداد ماه سال جاری از امکانات و توانمندی های ماشین سازی اراک بازدید به عمل آوردند. مدیرعامل محترم و  دو نفر از مشاوران ایشان و مدیر محترم امور بورس و سرمایه گذاری شرکت مزبور ضمن حضور در ماشین سازی اراک و انجام مذاکراتی با هیئت مدیره و نیز جمعی از مدیران شرکت از نزدیک با توانمندی های ماشین سازی اراک آشنا شدند.

قابل ذکر است شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه از زیر مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می شود که 20 درصد سهام ماشین سازی اراک را نیز در اختیار دارد. عمده محور مذاکره فیمابین بحث یافتن راهکاری برای مشارکت دو شرکت در عرصه رشد و توسعه بیش از پیش ماشین سازی اراک و امکان سرمایه گذاری آن شرکت در حیطه فعالیت های صنعتی ماشین سازی اراک به منظور افزایش ظرفیت تولیدات بوده است که امید است در آینده ای نه چندان دور این مهم تحقیق پذیرد.

در پایان این شرکت پس از بازدید از کلیه خطوط تولیدی کارگاه ها و سالن های طراحی و اطمینان مرغوبیت و انجام مذاکراتی تخصصی و بررسی راهکارهای لازم ماشین سازی اراک را بستری مناسب برای سرمایه گذاری و افزایش رشد و توسعه اقتصادی دانستند.

روابط عمومی و صنعتی

01 تیر 97

 

 

١٢:١٣  / شنبه ٢ تير ١٣٩٧  / شماره خبر: ٨٠  / تعداد نمایش: 5915