در مجمع سالانه انجمن سازندگان صنعتی ایران؛

مدیر عامل ماشین سازی اراک به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعتی ایران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک، در پی برگزاری انتخابات در مجمع عمومی عادی مورخ 10/08/1402 و جلسه مورخ 15/08/1402 اعضاء هیئت مدیره سازمان انجمن سازندگان صنعتی ایران (ستصا) ، دکتر رضا سرائی مدیرعامل ماشین سازی اراک با حداکثر آرا به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره این انجمن به مدت سه سال انتخاب و قبول سمت نمودند.
شایان ذکر است انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران با 100 شرکت صنعتی عضو یکی از بزرگترین تشکل های صنفی و صنعتی در ایران است و شرکتهای عضو انجمن ستصا در صنایع مختلف از جمله نفت،گاز،نیرو و صنایع معدنی فعالیت دارند.


٠٧:٥٤  / چهارشنبه ٨ آذر ١٤٠٢  / شماره خبر: ٢٢٤  / تعداد نمایش: 2947