ارائه دستاوردهای ماشین سازی اراک

در برنامه تلویزیونی پرسش

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک روز چهارشنیه مورخ 24 اسفند ماه سال 1401، رضا سرائی مدیر عامل و محمد سعادتمندی عضو هیئت مدیره و معاونت تولید و امور پروژه های ماشین سازی اراک، به دعوت صدا و سیمای استان مرکزی در برنامه زنده تلویزیونی پرسش حضور و دستاوردها و عملکرد چندماهه اخیر ماشین سازی اراک را ارائه نمودند که مشروح کامل این برنامه در قاب زیر قابل مشاهده و با این لینک قابل دانلود می باشد.


١١:٠٠  / پنج شنبه ٢٥ اسفند ١٤٠١  / شماره خبر: ١٩١  / تعداد نمایش: 5280