بررسی راهکارهای رفع موانع و ایجاد ارزش افزوده؛

جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک با مدیرعامل ماشین سازی اراک

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک روز سه شنبه 29 آذرماه سال جاری، اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اراک با حضور در ماشین سازی اراک با مدیرعامل این شرکت دیدار نمودند.
در این جلسه مهندس سرائی مدیرعامل ماشین سازی اراک ضمن معرفی و بیان توانمندی های ماشین سازی اراک اعلام آمادگی نمودند که با همکاری با اتاق بازرگانی برای رفع موانع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای صنعت استان تلاش نمایند.
مهندس بیکی رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز ضمن تاکید بر این نکته که ماشین سازی اراک سرآمد صنایع استان می باشد گفت: ما همواره در بیان معرفی توانمندی های صنعتی استان مرکزی به تجربیات و ظرفیتهای مجموعه مادرتخصصی ماشین سازی اراک افتخار نموده و در بازدیدهایی که سفرای کشورهای مختلف از استان داشته اند به معرفی این پتانسیل پرداخته ایم.
رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح نمود با توجه به اینکه شرکت ماشین سازی اراک شرکتی دانش بنیان و مادر تخصصی در سطح بین المللی می باشد امید است اتاق بازرگانی بتواند به عنوان پل ارتباطی در انتقال تجربیات این صنعت در زمینه های مختلف به صنایع کوچکتر ایفای نقش نماید؛ وی همچنین افزود اتاق بازرگانی برای هرگونه همکاری مشترک با ماشین سازی اراک اعلام آمادگی می نماید.
در این جلسه مهندس امینی به عنوان نایب رئیس اول، مهندس مردانی، نایب رئیس دوم و مهندس جلالوندی به عنوان منشی هیئت رئیسه و مهندس بیگ زاده مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی اراک به بیان نقطه نظرات خود و اقدامات انجام شده در اتاق بازرگانی پرداختند.

١٢:٤٢  / پنج شنبه ١ دی ١٤٠١  / شماره خبر: ١٧٩  / تعداد نمایش: 3064