در راستای مدیریت ریسک قراردادها انجام شد؛

شرحی بر مدیریت ریسک قرارداد فسخ شده مورخ 1401/09/13

بی شک با توجه به ماهیت کسب و کار ماشین سازی اراک و انعقاد قراردادهای متعدد در فضای عملیات شرکت، مدیریت ریسک قراردادها یکی از ارکان اساسی مدیریت بهینه و معطوف به سودآوری می باشد. هیئت مدیره جدید از زمان انتصاب تاکید بسیار زیادی بر مدیریت ریسک های متعدد و پیچیده قراردادها داشته بطوریکه یکی از جنبه های مهم مدیریت ریسک قراردادها ریسک های مالی برآورد با دقت بالای بهای تمام شده تجهیزات هر قرارداد می باشد. بنا بر تماس های مکرر سهامداران محترم شرکت و پرسش در خصوص علت فسخ قرارداد ساخت 3 دستگاه بویلر واتر تیوپ پتروشیمی دهلران به کارفرمایی شرکت طرح و ساخت بینا به عرض کلیه سهامداران محترم می رساند هیئت مدیره شرکت، این اقدام را در جهت مدیریت ریسک قراردادها با هوشمندی و درایتی خاص که زیانی به شرکت و به تبع آن به سهامداران گرامی تحمیل نشود عملیاتی کرده. این قرارداد در مورخ 1401/03/30 با مبلغ 11.1 میلیون یورو منعقد گردیده و در تاریخ 21 شهریور 1401 با ورود هیئت مدیره جدید و برگزاری جلسات فشرده و کارشناسی با هدف تعیین بهای تمام شده واقعی سه دستگاه بویلر واتر تیوپ که مشخص گردید قیمت تمام شده فراتر از مبلغ 11.1 میلیون بوده و با توجه به لزوم انتخاب مشاور خارجی جهت استفاده از دانش فنی در ساخت بویلر واتر تیوپ و مذاکره با شرکت های خارجی به عنوان شریک تجاری، بهای تمام شده حدود 16 میلیون یورو پیشنهاد گردید یعنی حدود 5 میلیون یورو زیان قطعی به شرکت تحمیل می شد. لذا با شناسایی ریسک مربوطه و مشخص شدن میزان زیان، قرارداد و فسخ و ضمانتنامه بانکی ماشین سازی اراک نزد کارفرما اخذ گردید و شرکت از بابت این قرارداد ضرر و زیانی متحمل نشد. بنابراین سهامداران محترم شرکت آگاه باشند که تیم مدیریتی شرکت همه تلاش خود را در جهت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران و جلوگیری از تحمیل زیان به ایشان بکار می گیرد.

١١:١٨  / چهارشنبه ٣٠ آذر ١٤٠١  / شماره خبر: ١٧٨  / تعداد نمایش: 3287