زباله سوز


رشد و توسعه روز افزون صنايع آلاينده بوي‍ژه مجتمع هاي پالایشگاهی و پتروشيمي دربخش صنايع پايين دستي نفت همچنین پسماندهای عفونی و بیمارستانی در بخش بهداشت و درمان کشور موجب آلودگي محيط زيست و خسارتهاي جبران ناپذير به اكو سيستم محيط اطراف اين مراکز گرديده است.
صنايع نفتی و مراکز بهداشتی ، درمانی جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست و آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني ، انتشار گازهاي سمي ، نابودي محصولات كشاورزي وشيوع بيماريهاي ريوي و پوستي موظف به تجهيز و استفاده از سيستم هاي امحاء و فيلترينگ پسماندهاي خود مي باشند .مضافا" اینکه از این زباله سوزها میتوان بعنوان هسته اصلی نیروگاه ها ی تولید برق از زباله بعنوان توسعه انرژی های پاک و تجدید پذیر یاد کردكه در اين راستا شرکت ماشین سازی اراک براي نخستين بار در کشور با مشارکت يك شركت معتبر فرانسوی بنام ATI دراین صنعت وارد شده و یک دستگاه زباله سوز صنعتی مدل HP1000 با ظرفیت 3 تن در روز با استاندارد پالایش گازهای خروجی مطابق آخرین نسخه استاندارد زیست محیطی اروپا (Directive2000/76/EC) را برای پالایشگاه نفت تهران مشترکا" نصب و راه اندازی نموده است. پس از اجرای موفقیت آمیز این پروژه ، موافقتنامه همکاری مشترک بين دو شركت امضا شد و متعاقبا" قراردادی جهت ساخت دو محصول پرکاربرد HP500 و CP100 با نگرش انتقال تکنولوژی در چهار فاز ( كه ساخت و تأمین داخل از حدود 11% شروع و به بيش از 70% ختم مي گردد ) منعقد گردید.