ثبت نظرات و شکایت مشتری: 32172082-086   فاکس: 32172091  ایمیل: CRM@msa.ir

دفتر مرکزی و کارخانه
اراک، میدان صنعت، کد پستی: ٣٨١٨۹۹٧٨٨٨
تلفن: 9-33130031-086 فاکس: 33133020-086
پست الکترونيک: info@msa.ir

 دفتر تهران

مرزداران، خیابان ایثار، نبش نامدار دوم، پلاک4، کدپستی: 1463665683 تلفن: 6-44279775-021 فاکس: 44275715-021

گروه های تولیدی مستقل

گروه تولیدی ساخت تجهیزات
تلفن: 32172600-086
فاکس: 32172601-086

گروه تولیدی متالورژی
تلفن: 32172500-086
فاکس: 32172501-086

گروه تولیدی پل و سازه های فلزی
تلفن: 32172700-086
فاکس: 32172801-086

گروه تولیدی دیگ های بخار
تلفن: 32172604-086
فاکس: 32172603-086

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ
تلفن: 32172670-086
فاکس: 32172669-086

كد اقتصادي: 411313174469 شناسه ملی: 10780016544 شماره ثبت: 230 کدپستی: 3818997888

دانلود لوگوی رسمی