ماشین سازی اراک در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاههای معتبر از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی بصورت قراردادی دعوت به همکاری نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته نسبت به ارسال رزومه و مدرک تحصیلی از طریق سایت ماشین سازی اراک www.msa.ir بخش ارتباط با ما فرم استخدام اقدام فرمایند.

شرایط
-کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
-حداقل 5 سال سابقه کارمرتبط
-دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی (مدرک کارشناسی الزاما مرتبط با رشته منابع انسانی باشد)
-آشنائی کامل با قانون کار و تامین اجتماعی
-مسئولیت پذیر و دارای مهارتهای ارتباطی عالی و توانائی کار تیمی
-مسلط به فرایندهای منابع انسانی از قبیل ارزیابی عملکرد ، جذب و استخدام و نگهداشت نیروی انسانی ، ارزشیابی مشاغل ، - نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی ، آشنا با مبانی و مفاهیم فرهنگ سازمانی و روشهای بهبود و ارتقاء آن ، آشنا با فرآیند
های جانشین پروری و مدیریت استعدادها
-مسلط به نرم افزارهای اداری، آفیس خصوصا اکسل