اعضای حقوقی هیئت مدیره

شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان به نمایندگی آقای جعفر صفری با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (فوق لیسانس مهندسی صنایع)


شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگیان به نمایندگی آقای حسین عابد با سمت رئیس هیئت مدیره (فوق ليسانس مدیریت عالی اجرایی)


شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند به نمایندگی آقای مجتبی واحدی با سمت عضو هیئت مدیره موظف (فوق لیسانس اقتصاد)


شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان به نمایندگی آقای حمیدرضا مالکی با سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف (دکتراي کسب و کار)


شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه به نمایندگی آقای محمدتقي زمان سرائي با سمت نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف (دکتراي DBA)


سوابق مدیر عامل
جعفر صفری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
کارشناسی مکانیک دانشگاه پلی تکنیک
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق کاری
مدیر اجرای پروژه تاسیسات آبرسانی صنایع چوب و کاغذ مازنداران
عضو شورای عالی مرکزی جهاد سازندگی استان مرکزی
مدیر عملیات اولیه و ابزارسازی ماشین سازی اراک
مدیر کل ستادخودکفایی وزارت نفت
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران
مدیر کل خود کفایی وقائم مقام معاونت تولید و توسعه وزارت صنایع سنگین
رئیس هیات مدیره سازمان توسعه ماشین سازی ایران
عضو هیات مدیره شرکت صنایع نساجی ایران
عضو هیات مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت
عضو هیات مدیره شرکت اشتاد ایران
عضو هیات مدیره شرکت اشتارد موتورز ایران
مدیر عامل ورئیس هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو متا خودرو
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سازه گستر سایپا
رئیس هیات مدیره شرکت اندیشه ورزان مهندسی خودرو (شامخ)
عضو هیات مدیره شرکت صنعت گستر پارس
رئیس هیات مدیره شرکت کمک فنر سازی ایندامین
رئیس هیات مدیره شرکت طراحی و مهندسی دسکو
عضو هیات مدیره انجمن مهندسین مکانیک
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت پتروسازه کوشا
رئیس هیات مدیره شرکت پتروصنعت هفشجان
رئیس هیات مدیره شرکت ستاره درخشان خاورمیانه
رئیس هیات مدیره شرکت خودروگستر دقیق
عضو هیات IDR0 HANDELS GMBH (واقع در آلمان)
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنایع ایران(ستصا)
رئیس هیات مدیره بنیاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک)
عضو هیات مدیره ودبیر جامعه جامعه فارغ التحصیلان امیر کبیر