بازديد کارگزاران بورس از خطوط توليد ماشين سازي اراک

روز پنجشنبه هیجدهم آبان ماه کانون کارگزاران برنامه‌ای را برای بازدید فعالان بازار از شرکت ماشین سازی اراک فراهم کرد و تحلیلگران از این مجموعه بزرگ بازدید کردند.
By:Tayebi - 1395/09/21